UE
Cluster Audiovisual Galego

Cooperación

No Clúster Audiovisual Galego colaboramos con diversas institucións, axencias e clusters. Entre eles encóntranse:
A Axencia para o Desenvolvemento das Industrias Creativas de Portugal (ADDICT)
A Universidade de Santiago de Compostela (USC)
A Universidade da Coruña
O Clúster TIC Galicia
O Cluster Turismo de Galicia
Cerrar

A Axencia para o Desenvolvemento das Industrias Creativas de Portugal (ADDICT)

O Clúster Audiovisual Galego e a Axencia para o Desenvolvemento das Industrias Creativas de Portugal (ADDICT) iniciaron unha intensa colaboración na busca de explorar vías de colaboración, de participación conxunta en proxectos europeos e de networking empresarial. En aras desta colaboración, o CLAG vén de integrarse como membro da Comisión Consultiva de ADDICT. Ambas institucións reuniranse todos os meses de febreiro e outubro en Porto coa fin de materializar os proxectos de colaboración nos que traballan.

Web

A Universidade de Santiago de Compostela (USC)

O Cluster Audiovisual Galego (Clag) e a Universidade de Santiago de Compostela (USC) asinaron o día 19 de maio de 2015 un convenio marco de colaboración para favorecer a cooperación entre ambas entidades para a celebración de actividades de carácter cultural, científico, pedagóxico e de investigación.

Web

A Universidade da Coruña

O Clúster Audiovisual Galego (Clag) asinou neste 2015 un convenio de colaboración coa Universidade da Coruña (UDC) para a realización do curso de posgrao "Xestión Empresarial da Innovación", que capacitará aos alumnos para obter o título propio de “Especialista Universitario en Xestión Empresarial da Innovación”, outorgado pola UDC. Este curso de posgrao será organizado polo Departamento de Análise Económica e Administración de Empresas da Facultade de Economía e Empresa da UDC, a través da Cátedra Monnet de Economía Industrial Europea. Pola súa parte, o Clag apoiará, a través de diversas vías de colaboración, as ensinanzas do curso e achegará a súa visión da realidade dos servizos e capacidades de innovación para a mellor adecuación das ensinanzas á realidade práctica das empresas e ao sistema galego de innovación.

Web

O Clúster TIC Galicia

O Clúster Audiovisual Galego (CLAG) e o Cluster TIC Galicia asinaron, o día 31 de maio de 2012, un Convenio Marco de colaboración entre ambas entidades co obxectivo de promover a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación (I+D+i) para favorecer o incremento da competitividade do tecido empresarial galego. Esta colaboración esténdese aos campos formativo, científico e tecnolóxico de interese común.

Web

O Cluster Turismo de Galicia

O Clúster Audiovisual Galego e o Clúster Turismo de Galicia asinaron, o 14 de abril de 2015, un protocolo de colaboración para impulsar as rodaxes e o turismo cinematográfico en Galicia. O presente Protocolo persegue establecer unha estreita colaboración entre os clusters do audiovisual e do turismo galegos coa fin de mellorar actuacións que permitan a posta en valor do noso territorio, aproveitar a potencia dos medios audiovisuais para a promoción do destino, o apoio na elección e localización de espazos para rodaxe e, en definitiva, establecer accións que poidan resultar de interese para ambos sectores en Galicia.

Web