UE
Cluster Audiovisual Galego

Tarifas de publicidade

No portal do Clúster Audiovisual Galego incluímos un boletín informativo mensual que se distribúe a milleiros dos nosos profesionais, o cal garante maior visibilidade diante do público obxectivo composto por profesionais do sector de distintos perfís.

Actualizamos os contidos permanentemente coa finalidade de que estas ao tanto de todo. Contamos cunha listaxe de próximos eventos, feiras, festivais e un catálogo dos servizos ofertados polos socios do Clúster Audiovisual Galego.

As nosas tarifas:

Banners (150 x 150 px):
 1 mes: 36 €
 3 meses: 72 €
 6 meses: 144 € *+ IVE

Se estás interesado en resaltar os teus anuncios na nosa páxina  podes contactar con nós en: cluster@clag.es